ENAGrup ENAGrupEnflasyon Araştırma Grubu
Araştırma ve Projelerimiz

ENAG Enflasyon Endeksi verileri ışığında ENAGRUP’un yaptığı araştırmalar:

Makroekonomik

1. Sentetik Ekonomi Modelleri ile ekonomik türbülans ve kriz dönemlerinde sorunların araştırılması
2. Enflasyon, faiz, BİST100/BİST30 kapsamımdaki sektör performanslarının dinamik analizi
3. Merkez Bankası politikalarına yön veren başta faiz modellerinin parametrik tahmini ve en uygun faiz politikasının sentezinin oluşturulması
4. Verimlilik ve enflasyon üzerine kurulan yapısal modellerin yapılması
5. Ekonomik krizleri analiz eden dinamik genel denge modellerinin günlük enflasyon verilerinin de dahil edilmesi ile analizi
6. Oluşturacağımız verimlilik endeksi ile sektör ve coğrafik etkinliği tahmin etme

Mikroekonomik

1. Sektör ve firma düzeyinde fiyatlama, ürün temelli piyasa kuvveti başta olmak üzere promosyon ve tanıtım harcamaları politikalarının oluşumu
2. Sektör enflasyon verilerinin dinamik bir şekilde filtreleme yöntemiyle sunumu
3. Süper ve hipermarket ürün grubu ve fiyat politikası ile piyasa kuvveti modellemesi
4. Firmaların/firma gruplarının yapısal sorunlarının ekonometrik modellerle ortaya konması ve çözüm yöntemlerinin oluşturulması
5. Mikro verilerle stratejik yönetim politikası modellemesi
6. Fiyatlama ve karlılık ile verimlilik ilişkisinin analizi