ENAGrup ENAGrupEnflasyon Araştırma Grubu
Verilerin derlenmesi

Tüm sebze çeşitleri, tüketim sınıfına giren enerji kalemleri (doğal gaz, elektrik gibi), kısıtlamaya tabi tutulmadan tüm gıda ürünleri, alım gücünü etkileyen ulaşım kalemleri, mücevher (altın) ile benzin ve motorin fiyatları saatlik ve günlük elde edilmektedir.

Verilerin yayınlanma tarihi

Günlük fiyat endeksleri temel olarak şu an aylık enflasyon oranlarını dinamik bir kapsamda hesaplamak amacıyla yapılmakta olan istatistiklerdir. Aylık enflasyon oranı ile alt başlıktaki oranlar TÜİK’in istatistikleri yayınlama zamanının hemen arkasından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Buna göre, sonuçlar her ayın 3’ünde, hafta sonu olması durumunda da izleyen Pazartesi duyurulacaktır. Günlük enflasyon verileri ileri tarihlerde ayrıca paylaşılacaktır.

Özellikli konular

Oluşturduğumuz fiyat endeksleri ve buradan elde edilen enflasyon oranları günlük temelli olduğundan mevsimsel düzeltmeye gerek duyulmamaktadır.

Veriler, coğrafik ve coğrafik olmayan özellikleri kapsamında toplandığı grubun istatistiklerine göre içselleştirir. Örneğin, ev ve işyeri kirası ile uzman temizlik hizmetleri, araba fiyatları bölgesel özellikler taşımakla beraber, gıda ürünlerinde “tüm Türkiye” yaklaşımı ile seriler oluşturulmaktadır.

Hesaplama yöntemi ve yaklaşımları

Fiyat endekslerinin elde edilmesinde ülkelerin benimsediği ortak standart enflasyon hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Alt kalemler bazında sistem Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü’nün ‘’Classification of Individual Consumption According to Purpose’’ (COICOP) standartları gözetilerek oluşturulmuştur.

Enflasyon sepetimizde, TÜİK sepetindeki 418 maddenin 339 adedi vardır. Bu toplam madde oranının %81’i, madde ağırlığının ise %80’nine eşittir. Geriye kalan 79 maddede ise enflasyonu etkileyen davranışın kesikli olması ya da denetimli ürünlerin yoğunluğu oluşturması nedeniyle kapsam dışına alınmıştır. Öte yandan, TÜİK enflasyon oranı ile de birebir karşılaştırma yapabilmek amacıyla, kalan bu 79 ürünün aylık fiyat değişimi, olduğu gibi TÜİK’ten alınarak ağırlıklı bir enflasyon oranı olarak sunulmaktadır.

Dinamik fiyat endeksi verileri

Özellikle Covid-19 sağlık salgını sürecinde tüketim alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle, tüketicinin tüketim-önem sırası ve ağırlıkları da değişime uğramıştır. Bu amaçla ENAG, Pandemi Sepeti kapsamında ayrı bir enflasyon oranı elde etmektedir. Bu sepette yine 418 maddenin ağırlığının yeniden tanımlanması ile elde edilen fiyat endeksleri, daha sonraki dönemlerde değişen önem ve sıralama ile yeni enflasyon oranları olarak karşımıza gelebilecektir.

Fiyat endekslerinin oluşturulmasında ENAG Laspeyres Endeksi’ni kullanmaktadır. Günlük veri analizinde bulunan endeks serisi ise ay sonunda gün serilerinin endekslenmesi ile enflasyon oranına dönüştürülmektedir. Kullanılan tüm madde ağırlığı, Pandemi Endeksi dışında, TÜİK’in kullandığının aynısıdır.

Temel Veri Kaynağı

ENAG oluşturduğu sistem ile Türkiye genelinde ulaşılan tüm tüketim verilerini toplamayı amaç edinmiştir.

ENAG fiyat verilerinin alındığı kaynakların özellikle popülasyonun tamamını ve gelir dağılımı bölümlerini temsil edebilmesini önemsemektedir. Grubumuz, aylık 100 bin üzerinde kira, yaklaşık 250 bin günlük (aylık ise 7 milyonun üzerinde) fiyat verisi ile hesaplanan fiyat endeksi ve sonrasında enflasyon oranları, Türkiye enflasyonunu sıklık serileri kapsamında en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlamaktadır.