ENAGrup ENAGrupEnflasyon Araştırma Grubu
Neden Günlük Enflasyon?

Verilerin bolluğu ve sıklığı hem yöneticilerin hem de onları işleyen tüm ekonomi aktörlerinin/oyuncularının en uygun şekilde karar almada/vermede davranışlarını etkileyecek, daha da zenginleştirecektir.

Özellikle gözümüzün her dakika döviz kuru, faiz oranları ve borsa hisse fiyat değişimlerde olduğu gerçeği ışığında, onları en çok etkileyen bir enflasyon verisinin olmaması büyük bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktaydı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Türkiye’de bu amaçla, sadece günlük değil, saatlik ve hatta önümüzdeki dönemlerde dinamik seyreden zamansız bir fiyat endeksi elde etmek için yola çıkmıştır.

ENAG ayrıca akademik çalışmalarda, özellikle de zaman serilerine dayalı ekonomik modellemelerde yokluğu hissedilen fiyat endekslerinin oluşturulması faiz ile işsizliğin ve faiz ile enflasyonun kestiriminde önemli bir tartışmayı da sonlandıracaktır.

ENAG enflasyon yaklaşımı ayrıca merkez bankası para politikasının dinamik karar verme sürecine de ışık tutabilmesi açısından önem kazanacaktır.

Fiyat endeksi veri sıklığının gün, hatta saate indirgenmesi nedeniyle, dinamik refah seviyesi ölçmesi kapsamında, hem baz etkisini ortadan kaldırmış hem de mevsimsel ve takvim etkisini gün-içi ayarlaması bakımından daha etkin bir resim ortaya koymaktadır.

Dinamik karakterinden dolayı, ENAG Enflasyon Endeksi tüketim alışkanlıklarında meydana gelecek değişimleri bünyesinde daha hızlı bir şekilde ayarlamaya olanak sağlayacaktır.